ANKARA OFİSİMİZ

Çalışma Saatleri / Pazartesi – Cuma / 08:00 – 18:00

i

Kamulaştırma Avukatı

Kamulaştırma avukatı, bir kamu kuruluşu tarafından kamulaştırılan ve kamulaştırılmasız el atma yönetmi ile eski adı ile istimlak edilen taşınmazlar ile ilgili davaların takibini yapar.

Kamulaştırma avukatı,

  • Kamulaştırma nedeniyle bedel tespiti ve tescil davaları
  • Kamulaştırmasız el koymadan kaynaklanan bedel davaları 
  • İmar uygulamaları nedeniyle bedele dönüşen taşınmazların bedel davaları
  • Kamulaştırmanın iptali davaları

takibini gerçekleştirir.

Her avukat kamulaştırma davasını hukuksal olarak takip edebilir ancak, kamulaştırma davaları çok karışık davalardır,
her bir kamulaştırma davası detaylı hazırlıklar ve araştırmalar sonucu özenle takip edilmelidir.
Bu nedenle kamulaştırma dava takiplerinin kamulaştırma hukuku alanında ihtisas yapmış olan bir avukat tarafından yapılmasını önermekteyiz.